Zouar je ... Čo je Zouar?
Tsu'ar (malé) (čísla 1: 8; Num 2: 5; Num 7: 18, 23, 10 čísel: 15) - otec (predok) Nafanail ( .... pozri Nathanael, a).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.