Zotovs sú ... Čo sú Zotovs?
Zotov - ruský počet a šľachtické rodiny. Hrabě hrabě Zotov slúžil v Ugliči pri dvore Tsareviča Dmitriho a bol vyhnaný do Godunova na Sibíri. Syn a vnuci Nikita Zotov (pozri), ktorí dostali titul Hrabě v roku 1710, zakázali byť nazývaní Hrabě, a len jeho pra-vnuci opäť získali povolenie byť nazvaní Hrabě. Rod Zotovy je zaradený do v časti genealogickej knihy moskovskej provincie (Gerbovnik, VIII, 3). Potomci Raphaela Mikhailoviča Zotova (pozri vyššie) sú zahrnutí do tretej časti genealogickej knihy Petrohradskej provincie. Iné rody Zotovyh, číslo dvanásť, neskorší pôvod. VR

Biografický slovník. 2000.