Biografický slovník

Zolotnitsky Nikolaj Fiodorovič

Zolotnitsky Nikolaj Fiodorovič - je ... Čo je Zolotnitsky Nikolaj Fiodorovič?
Zolotnitsky Nikolaj Fiodorovič - ichtyológa (narodený v roku 1850). Väčšina z publikovaných prác Zolotnitsky venovaná otázke o štruktúre akvárií a terárií, a to najmä ako učebnú pomôcku. Organizoval niekoľko výstav aklimatizácie a akvárií. Jeho hlavné práce "Aquarium amatérsky" odolal niekoľko vydanie a bola preložená do nemčiny.

Biografický slovník. 2000.