Zolotilova - to ... Čo Zolotilova?
Zolotilovi sú ruská šľachtická rodina. Gregory Tikhonov Zolotilov majetky sťažoval 1654 Rhode Zolotilova vl zahrnuté v časti genealogické knihy provincii Vologda. VL

Biografický slovník. 2000.