Zion - to ... Čo je Zion?

Sion (z mena kopca v Jeruzaleme), 1) Pohľad z cirkevných atribútov ortodoxnej, prosphoras úložisko (posvätený chlieb). Zion (zvyčajne strieborná) zopakovali v miniatúrnej podobe architektonické formy kresťanského kostola. 2) Názov niekoľkých gruzínskych stredovekých kostolov.

encyklopedický slovník. 2009.