Biografický slovník

Jelihovsky Eugene

Jelihovsky Eugene - to ... Čo Jelihovsky Eugene?
Želíkovský (Eugene, 1844 - 1885) - postava, spisovateľ a učenec v Galícii; absolvoval Filologickú fakultu Ľvovskej univerzity v roku 1869, bol učiteľom gymnázia. Bol jedným z hlavných osobností osvetovej spoločnosti "Prosvit". Patrí do "Malého rusko-nemeckého slovníka" (Lviv, 1886).

Biografický slovník. 2000.