Zaremba - to ... Čo Zaremba?
Zaremba - Poľská šľachta kmeň, erb rovnakého mena. Ich predok, gróf Magnus Zaremba, stál na čele Vroclavi v 1111 Zaremba Andrew, biskup z Poznaň (zomrel v roku 1311), hral hlavnú úlohu vo vyhnanie z Poľska Wladyslaw lakťom a volieb do poľského trónu Vyacheslav v Českej republike. Mnohí Zaremba boli guvernérmi a biskupmi. - Rhode Zaremba zahrnuté aj a VI genealogických kníh Vilniuse, Vitebsk, Volyni, Grodno, Kyjev, kové, Minsku, Mogilev, Podolsk, Tula a Charkov provincií a šľachticov kráľovstvo poľských kníh. VL

Biografický slovník. 2000.