Biografický slovník

Zakhar'in Alexander

Zakhar'in Alexander - to je ... Čo Zakhar'in Alexander?
Zakharin Alexander Alexandrovich - právnik. Narodil sa v roku 1868. Vyštudoval Právnickú fakultu; je právny zástupca v Petrohrade. Presvedčený o potrebe uplatniť fotografiu na súdne prípady začal študovať grafológiu, chémiu, fotografiu a techniku ​​moderného falšovania. Získal dobrú povesť znalého fotografa a začal pôsobiť ako expert na súde v jeho špecializácii.

Biografický slovník. 2000.