Biografický slovník

Nikolay Zajcev Lazarevic

Nikolay Zajcev Lazarevic - to je ... Čo je Nikolai Zajcev Lazarevic?
Zaitsev Nikolai Lazarevič je spisovateľ (zomrel v roku 1872). Vyštudoval teologickú akadémiu v Petrohrade; bol profesorom na Kyjevskej teologickej akadémii. V rokoch 1865 - 66 rokov. , v mene velkokuchyny Eleny Pavlovna, študovala v západnej Európe organizáciu spoločenstiev žien sestier milosrdenstva; správa, ktorú mu predložil v tejto misii, prispel k organizovaniu podobných inštitúcií v Rusku. Vydané v "Duchu kresťana", "Pravoslávna recenzia", ​​"Zbierky Akadémie v Kyjeve" mnoho článkov o modernej protestantskej teológii a cirkevnom živote.

Biografický slovník. 2000.