Biografický slovník

Z Timothy V.

Z Timothy V. - to ... Čo je Z Timothy V.?
Z (Timothy V.). - V januári 1534 odišiel do kráľa Žigmunda so správou o smrti Grand Prince Vasily, a v roku 1535 - do moldavského guvernérom Peter Štefanová, s uistením jeho záštitou veľkovojvodu Moskvy.

Biografický slovník. 2000.