Biografický slovník

Zabokrzhitskie (alebo Zabokritskie)

Zabokrzhitskie (alebo Zabokritskie) - to je ... Čo je Zabokrzhitskie (alebo Zabokritskie)?
Zabokrzhitskie alebo Zabokritskie - Rusko-poľský šľachtický rod, erb Sulima Ulyanitsky a ísť späť do XVI. Dionisy-Dmitri Zabokrzycki bol podporovateľom odborov, bol biskupom Luckom a Ostrogom. Rodina Zabokrzycki je súčasťou VI. Časti genealogickej knihy provincie Volyň a knihy šľachty Poľského kráľovstva. VL

Biografický slovník. 2000.