Biografický slovník

Juvenal (na svete Ivan A. Polovtsev)

Juvenal (na svete Ivan A. Polovtsev) - to je ... Čo je Juvenal (na svete Ivan A. Polovtsev)?
Juvenal (nar Ivan A. Polovtsev 1826 - 1904) - duchovný spisovateľ. Pochádza zo šľachtickej rodiny Polovtsevov; vzdelanie prijaté v Mikhailovskom delostreleckom akadémii. V roku 1847 opustila opus Optina; v roku 1855 sa stal mníchom. Bol členom misie v Jeruzaleme, rektor Glinski púštne guvernér Alexander Nevský, a potom Kyjev-Pechersk Lavra. Postavený v roku 1892, biskup Balakhna (Nižnij Novgorod diecézy vikár), Juvenal bol potom biskup z Kursku, 1898 - arcibiskup Litvy. Pri svätenie biskupa Juvenal reči (uverejnené v "Vestníku cirkvi", 1892, číslo 44, strana 1522-1524), ktorý hovoril o význame mníšstva a jeho vplyv na náboženské a morálne život ľudí. Jeho hlavné práce: "Život a dielo svätého Petra Damasku", "Život opáta Kozelský Vvedensky OptIn, Archimandrite Moses", "Kláštorný život výroky svojich svätých otcov asketických." Viď "Eminence Juvenal arcibiskup Litva a Vilna" ( "Church Bulletin", 1904, № 16). "Juvenal arcibiskup litovský" ( "Church Bulletin", 1904, № 17).

Biografický slovník. 2000.