Biografický slovník

Yuri Vsevolodovich

Yuri Vsevolodovich - to je ... Čo je Yuri Vsevolodovich? .
Yuri Vsyevolodovitch veľký Prince Vladimir - pozri George II Vsyevolodovitch (VIII, 423) ..

Biografický slovník. 2000.