Biografický slovník

Hawks Mitrofan Filippov

Hawks Mitrofan Filippov - to je Hawks ... Čo Mitrofan Filippov?
Hawks (Mitrofan Filippov, 1845 - 1906) - spisovateľ, absolvent v Kyjeve teologickej akadémie, ktoré dogmatické teológie učil jeho istinu. Publikácia: "náuka o vyznania augsburského a ospravedlnenie dedičného hriechu" (Kyjev, 1877 Diplomová práca), "katolícka doktrína o neomylnosti pápeža" (Kyjev, 1881), "liturgia Origin podľa svedectva o knihe Skutkov a epištoly apoštola Pavla" (Kyjev, 1897), "Čo je to cirkev?" (Kyjev, 1902), "Takže lashenie biblický účet-vytvorenie vedeckých údajov a poznatkov prírodných vied "(ib., 1903). Pozri." Profesor Mitrofan Filippov Hawks "(Kyjev, 1906).

biografický slovník. 2000.