Biografický slovník

Jakovlev Vladimir D.

Jakovlev Vladimir Dmitriev - je ... Čo je Jakovlev Vladimir Dmitriev?
Jakovlev (Vladimir Dmitriev, 1817-1884) - spisovateľ. Bol vychovávaný na Vysokej škole umení a na hlavnom pedagogickom ústave; bol učiteľom okresnej školy. V neskorých 40. rokov odcestoval do Talianska a jeho cestovateľské zážitky opísal v rade esejí, ktoré do "Poznámky z vlasti" a "knižnice pre čítanie", "súčasné" a neskôr v "ruskej slovo", "Torch", "Syn vlasti" a čiastočne zahrnuté v jeho knihe: "Taliansko: listy z Benátok, Ríma a Neapola" (Petrohrad, 1855). Okrem toho, v závislosti od rôznych publikácií rozptýlení jeho romány a eseje zo života umelcov ( "Model"), básní, originálne a preložil, kritické poznámky a spomienky o živote v zahraničí. Začiatkom šesťdesiatych rokov sa Jakovlev stal slepým. Veľa článkov je umiestnených v encyklopedickom slovníku AV Starchevského. PB

Biografický slovník. 2000.