Yafi je ... Čo je Yafi?
' Yafy (najlepšia) (Joshua 10: 3) - kráľ Lachiša.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.