Biografický slovník

Nikolai Wrangela

Wrangell Nikolai - A ... Čo je Nikolai Wrangela?
Wrangell, Nicholas, Baron - historik umenia. Narodený v roku 1882, p. .. Podieľal sa v roku 1901 na usporiadaní výstavy ruských portrétov XVIII - XIX storočia. a uverejnil ilustrovaný katalóg (1902), v rokoch 1908 - 1912 sa aktívne podieľal na organizácii mnohých umeleckých a historických výstav. Od roku 1907 je jedným z hlavných účastníkov časopisu "Staré roky" od roku 1911 spolu so S. K. Makovským, redaktorom časopisu Apollo. Jeho hlavné práce: "História ruského sochy" (1911, jedna z častí kolektívnej práce Grabar "História ruského umenia"), "Stupin a jeho učeníci" ( "Russian Archive", 1906, číslo 3), "Sochári XVIII v. v Rusku "" romantizmu v maliarstve Alexandrovej éry "" pristál Rusko "" cudzincov v Rusku, (všetko v 'starých rokov,),' čas a škola Venetsianov, (v časopise 'zlatého rúna,),' ruský žena v umení "(vydanie kruhu milovníkov elegantných edícií).

Biografický slovník. 2000.