Encyklopedický slovník

Pyrolýza dreva

Pyrolýza dreva - to je ... Čo je to pyrolýza dreva?

pyrolýza dreva (suché destilácia dreva), rozklad dreva zahriatím na 450 ° C bez prístupu vzduchu. To sa používa na výrobu dreveného uhlia, metán, kyselina octová, metylalkohol, acetón a podobne. * pyrolýzy DREVESINYPIROLIZ dreva (suchá destilácia dreva), rozklad dreva, zahriatím na 450 ° C bez prístupu vzduchu. používa sa pre získať drevo uhlie, metánu, kyselina octová, metylalkohol, acetón, atď

Collegiate Dictionary 2009

.. <- 1 ->