Biografický slovník

Wittgensteins

Wittgensteins - to ... čo Wittgensteins?
Wittgensteins - Count a kniežací rodina, ktorá vedie od začiatku počítať Eberhard Shpongeyma, ktorý zomrel v roku 1044 svojich potomkov, ktorí vo vlastníctve okres Wittgenstein, stal sa známy ako Sain-In , -Berleburg. Člen rodiny, gróf Christian Ludwig Wittgenstein Kazimir zajatý ruštiny v roku 1761, nastúpil ruský službu. O jeho syna, Peter, pozri. Vnukovi kniežatá jeho, Petra a Eugene A. Wittgenstein zaznamenaných v rámci genealógia knihy v provincii S.-Petersburg. Do rovnakej rodiny patrí Emilie-Carl Wittgenstein.

Biografický slovník. 2000.