Biografický slovník

Volodar Glebovich

Volodar Glebovich - je to ... Čo Volodar Glebovich?
Volodar Glebovich - Prince Minsk, potom Gorodetsky, syn G. Vseslav, prvý princ Minsku. Annals o ňom sa týkajú 1159 a 1161 rokov. , keď bojoval s Rogvolodom, princom Drutským a Vseslavom, princom z Polotsku. Livonian Chronicle Arndt zmieňuje niektoré Volodar, princ Polotsk, takmer súčasný W. Glebovich. To Volodar reprezentovaný jedným z najmocnejších panovníkov svojej doby s výnimkou Polotsk, on vlastnil krajinu na rieke Dviny k ústiu nej a južnej časti Lake Peipsi pôdy. Podľa kroniky dal Nemcom celú južnú časť Livónie; Neskôr chcel, aby ju vzal od nich, ale zomrel a išiel na kampaň (1214).

Biografický slovník. 2000.