Biografický slovník

Volkov Alexander Abramovič

Volkov Alexander Abramovič - A ... Čo Volkov Alexander Abramovič?
Volkov Alexander Abramovič - básnik. Napísal, okrem iného, ​​"vášeň svojho srdca" (Moskva, 1804), "dar múz" (Moskva, 1811), "oslobodenie Moskvy" (báseň v 10 piesní, Moskva, 1820 a 1825).

Biografický slovník. 2000.