Biografický slovník

Voytolovsky Lev N.

Voytolovsky Lev N. - to ... Čo Voytolovsky Lev N.?
Voitelovský Lev Naumovič - kritik. Narodil sa v roku 1875. Absolvoval kurz na Lekárskej fakulte Charkovskej univerzity. publikovala esej "Úloha emócií v kolektívnej psychológii". Podieľal sa ako lekár vo vojne s Japonskom. Vydal rad kritických článkov v marxistických časopisoch a knihách "The Truth", "Moderný svet", "Literárne rozpad" a ďalšie. Pod vedením kritický článok v "Kyjevskej myslenia" a podieľa sa na "Deň" petrohradskej noviny. Samostatne publikované: "Moment a aktuálna literatúra" (Petrohrad, 1908).

Biografický slovník. 2000.