Biografický slovník

Vitaly (vo svete Vasily Grechulevich)

Vitaly (vo svete Vasily Grechulevich) - to je ... Čo je Vitaly (vo svete Vasily Grechulevich)?
Vitali vo svete Vasily Grechulevich (1822-1885) - duchovný spisovateľ, hlavný Petrohradu. duchovná akadémia, zakladateľ a redaktor duchovného časopisu The Wanderer. Bol biskupom Ostrogom, vikárom Volynskej diecézy, potom biskupom Mogilev. Jeho hlavné práce: "Reči na hore záchranca podstatu kresťanskej náuky." (Siedlce, 1899), "Kresťanský uvažovania a myslenia" (St. Petersburg, 1868 - 77.), "The Last veľkonočnú večeru Ježiša Krista a deň jeho smrti" (Petrohrad, 1877. ). -. Viac informácií nájdete Kargopoltsev "Reverend Vitaly (Grechulevich), biskup Mogilev a Mstislav" (1887).

Biografický slovník. 2000.