Zámenu je ... Čo je vicemenom?

DEPRESION -a; St. 1. Pozícia, hodnosť zástupcu (3-4 zn.); zostať v tejto pozícii. 2. V Rusku koncom 18. storočia. : administratívna a územná jednotka dvoch alebo troch provincií, ktorú vládne guvernér (3 strany). Ufa n. 3. V Rusku koncom 18. - začiatkom 20. storočia. : systém na správu národného okraja prostredníctvom guvernérov (4 číslice). * * * governorship v Ruskej ríši: 1) v rokoch 1775-1796 administratívno-územná jednotka 2-3 provincií, ktorá vládla guvernérovi. 2) Systém riadenia národných odľahlých oblastí. V rokoch 1815-1874 existovalo v Poľskom kráľovstve v rokoch 1844-1883 a 1905-1917 na Kaukaze. * * * DEPARTURE, v Ruskej ríši:

1) v rokoch 1775-96 administratívno-územná jednotka 2-3 gubernias, ktorú riadi guvernér.

2) systém riadenia národných odľahlých oblastí. V rokoch 1815-74 existovali v Poľskom kráľovstve v rokoch 1844-83 a 1905-17 na Kaukaze.

encyklopedický slovník. 2009.