Břichomluvec - je ... Čo je břichomluvec?
chrevovesch'atel (8 Ex. : 19; Ex 29: 4) - vedieť hovoriť bez dutej alebo pier pohyby a tvár (vnútri maternice) ..

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.