Biografický slovník

Benjamin (vo svete Vasilija Platonov)

Benjamin (vo svete Vasilija Platonov) - to je ... Čo je Benjamin (vo svete Vasilija Platonov)?
Benjamin, vo svete Vasilija Platonov - duchovný spisovateľ (1819 - 1905), majster v Kyjeve teologickej akadémie, bol biskup Sumy, potom Kineshemskaya jeho hlavné. pracuje: "Kristus - svetlo do skrytých hlbín duše ľudí" ( "ortodoxný partnera" 1861, i); "otázka viery" (. ib 1861, II), "jasne strana úmrtia, vziať si všimnúť očami viery" (tamže,. 1862, i), "zlyhanie racionality vo fiktívnej náboženstvo prirodzené" (tamže, 1862, II);. "Basic Christian pravda a Enno zavádzajúce neveriaci myseľ "(tamže, 1863, III.);" Russian rozdelenej pred rozsudkom pravdy a cirkvi. "(. ib 1864, I - III) Nekrológy v Benjamínovho" Cirkevné Gazette "(1905, číslo 25) .. "Moscow News" (1905, číslo 163), "Historical Journal" (1905, august)

Biografický slovník 2000

<- 1 ->