Biografický slovník

Benedict Butorin

Benedikt Butorin - je to ... Čo Benedikt Butorin?
Benedict (Butorin) - mních, napísal list patriarchovi Joachim (rukopis z Tolstého, číslo 220).; oni snáď napísali plnú vedu o veľkonočných vajciach (Tolstojove rukopisy, č. 199). - Pozri Filaret "Revízia ruskej duchovnej literatúry" (Petrohrad, 1884).

Biografický slovník. 2000.