Biografický slovník

Vekhov Sergei

Vekhov Sergej Ivanovič - je to ... Čo Vekhov Sergej Ivanovič?
Vekhov, Sergej Ivanovič - filológ sa narodil v roku 1857. Vyštudoval kurze na moskovskej univerzite, prednášala na rímske literatúry na Varšavskej univerzite hlavných prác: .. "Latin komédia" quero lus "(" Journal of ministerstva školstva "1881, kniha 5)," písanie Cicero stavu "(de re publica; tamtiež, 1881 knihy 9-11)," rímskej literatúry vo veku Augustana " ( "Varšavská univerzita Izvestija" 1883, kniha 3); "On zdrojov G. Suetonius Tranquillo v životopise x 12 Caesars "(Part I, Varšava, 1888. diplomová práca)," Na šetrenie zdrojov dávnych historických prác "(" Varšavská univerzita Izvestija "1888, Book 3);" On spisy o histórii pána Rímskeho Lufidiya Bass. a G. Plipiya Staršie "(tamže, 1910, kniha 1)" M Porcius Cato, ako štátnik a autor "(ibid, 1911, zväzok 9, s 1912, kniha 1, 2, 3, 5 a 6). , "Knižnice v starom svete" ("Varšavská univerzitná správa", 1899, kniha 7). A. M - n.

Biografický slovník. 2000.