Encyklopedický slovník

Vegetácie mapa

Vegetačné mapy - to je ... Čo je vegetácie mapa?

vegetácie kartyto rovnako ako geobotanickej máp. * * * ZELENINA KARTOVÉHO VLOŽKU, rovnako ako geobotanické mapy ( pozri GEOBOTANICKÉ KARTY).

encyklopedický slovník. 2009.