Biografický slovník

Vasiliev Pavel Petrovich

Vasiliev Pavel Petrovič je ... Čo je Vasiliev Pavel Petrovich?
Vasiliev Pavel Petrovič - historik. Narodil sa v roku 1845; študoval na moskovskej teologickej akadémii; Získal magisterský titul v zložení "Jan Hus - náboženský reformátor XV. Storočia". Je vedúcim inšpektora učiteľského seminára v meste Lęczyc v provincii Kaliska. Jeho články boli uverejnené vo vestníku ministerstva národného vzdelávania, rodiny a školy, živého recenziu, sveta Božieho a Pútnika. V prvom vydaní tohto slovníka vložil veľa článkov o histórii cirkvi.

Biografický slovník. 2000.