Biografický slovník

Vasiliev Mikhail (Professor of Painting)

Vasiliev Mikhail (profesor umenia) - to ... Čo Vasiliev Mikhail (profesor maľby)?
Vasiliev Michail Nikolajevič - profesor historické maľby (1826 - 1900). Jeho výtvarné vzdelanie získal na Moskovskej škole maľby, sochárstva a architektúry a na Petrohradskej akadémii umenia. Vyštudoval pamiatky maliarstva v kostoloch a múzeách v zahraničí. Bol učiteľom v umeleckých triedach akadémie. Medzi dielami Vasilijevi sú obzvlášť dobre známe: postavy 14 prorokov a Panny Márie, sediace medzi nimi, maľované vo voskových farbách, v ruskom veľvyslaneckom kostole v Paríži; nástenné maľby, tiež voskové farby, na cintoríne Nikolajevskej v Sevastopole; deväť malých ikonostasov v tom istom kostole, "Narodenie Panny Márie" v Žitomirskej katedrále; desať náboženských obrazov v katedrále v Rize. Niektoré náčrty Vasilejeva - v galérii Tretyakov; v múzeu Alexandra III. - jeho "taliansky".

Biografický slovník. 2000.