Biografický slovník

Vasily Mstislavich

Vasily Mstislavich je ... Čo je Vasily Mstislavich?
Vasilij Mstislavič je najstarším synom novgorodského kniežaťa M. Mstislavicha Udaloga. O sebe sa zachovali iba dve kroniky: "Kompletná zbierka ruských kroník", i (1215), III (1217) a VII (1214). A. E.

Biografický slovník. 2000.