Biografický slovník

Katkov Vasily Danilova

Katkov Vasily Danilova - to ... Čo je Katkov Vasily Danilova?
Valce Vasilij Danilova - profesor politickej ekonómie na Odese univerzite, sa narodil v roku 1867 vo svojich spisoch o zákon, odmieta myšlienku práv a v prospech uplatňovania práva v určitom jazykovom spôsobom, bez ktorého vraj nemôže byť pravda, že je veda , Napísal: "veda a filozofia zákona" (Berlín, 1901), "On výsady (patenty) pre priemyselný vynález" (Charkov, 1902); "Na základe analýzy základných pojmov z judikatúry" (1903), "všeobecnej teórie zákona" (1904) ; "prevod nástroje nápisom (rubopis)" (Odessa, 1909), "Eseje o hospodárskych a kultúrnych štatistík" (1912); "iurisprudentiae Novum Organon" (reformovaná všeobecné lingvistiky logiku a právo), že ja, "občianskeho práva" (1913) , Katkov uvádza, že "veda o občianskom práve je veda občianskeho práva", "právo - pojem neskutočné a mýtické", "osobitný pohľad, stojí spolu so zákonom alebo vyššie, vynájdený ľudia, ktorí nemohli kritizovať úlohu slová" right "v jazyku."

Biografický slovník. 2000.