Biografický slovník

Vasil'kov Alexej V.

Vasil'kov Alexej Vasiljevič - je to ... Čo Vasil'kov Alexej Vasiljevič?
Vasil'kov Alexej Vasiljevič - duchovný spisovateľ (1850 - .. 92), absolvent petrohradskej teologickej akadémie, vypracovanie "Internal Review" časopis "The Wanderer" Vasileov snažil zakryť všetky hlavné javy našej cirkvi a spoločnosti -..... pozri článok A. Ponomarev v "The Wanderer" (1892, číslo 8)

Biografický slovník 2000