Biografický slovník

Varsonofevy

Varsonofevy - to ... Čo Varsonofevy?
Varsonofevy - ruský šľachtický rod, ktorého predok, Michail V., v roku 1662 - 1677 rokov vlastnil panstvo v okrese Dankov a slúžil Daňková v detských boyars. Varsonofiev sú zaznamenané v časti časti genealogických kníh provincií Vladimír a Ryazan. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.