Biografický slovník

Boris Warneke

Warneke Boris - to ... Čo Warnecke Boris?
Boris Warneke - filológ (narodený v roku 1874). Absolvoval kurz s. Historický a filologický ústav Petrohrad; je profesorom na Novorossijskej univerzite na oddelení starovekej literatúry. Jeho hlavné diela sú venované histórii komédie a divadla. Sú to obe práce jeho "Sketches z dejín starovekého rímskeho divadla" (St. Petersburg, 1903) a "vyjadrenie k starovekej rímskej komédia na typy príbehu." (Kazan, 1905), a "História ruského divadla, h i XVII a XVIII storočia .. "(Kazan, 1908) a časť II, XIX storočie. (ib., 1910). Zoznam prác Warnecke do roku 1902 je uvedený v "pamätnej knihy with.-Petersburg Ústavu histórie a filológie" (SPb., 1902).

Biografický slovník. 2000.