Biografický slovník

Varlaam (vo svete Vasily Cherniavsky)

Varlaam (vo svete Vasily Cherniavsky) - to je ... Čo je Varlaam (vo svete Vasily Cherniavsky)?
Varlaam (vo svete Vasilij Chernyavsky, 1819 - 1889) - biskup z Minska, majster Petrologickej teologickej akadémie. Bol prvým redaktorom "diecézneho vestníku Kišiňov", študuje anti-fragmentárnu literatúru. Hlavné práce: "Na zmeny v hodnosti Liturgia svätého Jána Zlatoústeho, sv Bazila Veľkého a Gregora Dialogos uvedené v pomořských odpovedí a meč Ducha" (Chisinau, 1860 Diplomová práca).

Biografický slovník. 2000.