Rozmanitosť je ... Čo je diverzita?

DIVERZITA -th; St. Manifestation of smth. zjednotená vo svojej podstate v rôznych formách a formách; rôznorodosť. M. life. M. flóru a faunu. M. minerálov. M. pachy. M. otázky. * mnogoobraziematematicheskoe koncepcie objasňuje a zovšeobecňuje na ľubovoľný počet rozmerov koncepčných línií a plôch, ktoré neobsahujú singulární body (r. F. línie bez vlastného priesečníkoch, koncových bodov, a tak ďalej. N., A povrch bez samoprůsečík hrany atd . b.). * MNOGOOBRAZIEMNOGOOBRAZIE matematický pojem objasňuje a zevšeobecní na ľubovoľný počet rozmerov koncepčných línií a plôch, ktoré neobsahujú singulární body (r. F. línie bez vlastného priesečníkoch, koncových bodov, a tak ďalej. N., A povrch bez samoprůsečík jeho hrany, a tak ďalej. f.).

encyklopedický slovník. 2009.