Biografický slovník

Valujev (Count rod)

Valujev (Count rod) - to ... Čo Valujev (Count rod)?
Valujev - počet pretekov, vedúci od začiatku Predseda Výboru ministrov, Petr Aleksandrovič Valuev, udeľoval hodnosti ruskej ríše dôstojnosť 19. februára 1880 V. R-v.

Biografický slovník. 2000.