Uza je ... Čo je to Uzza?
, Uzza (sila, sila) s) (4Tsar 21: 18, 26) - vlastník alebo držiteľ záhrade pri kráľovského domu;. b) (1 Chron. 8: 7) - analóg. Ahihud; c) (Ed 2: 49, Neh 7: 51) - analóg. Akkuv, v.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.