Biografický slovník

Predpoklad Nikolai Pavlovič

Predpoklad Nikolai Pavlovič - A ... Aký je predpoklad, Nikolai Pavlovič?
Prevzatie (Nikolai Pavlovič, zomrel v roku 1899) - spisovateľ, archeológa, absolvent Petrohradu. teologickej akadémii. Jeho hlavné práce: "Belozerskaya staré" (Novgorod, 1893), "Na veľkých staviteľov Cyril-Bělozerských kláštora Sv" (Wiley, 1896); "Belozersk kláštor Kirillov Nanebovzatia prvej triedy" (Kirillov, 1897). Pozri I. diamanty "V pamäti skromného pracovníka vedy" - NP U. " (The Church Newsletter, 1900, č. 5).

Biografický slovník. 2000.