Biografický slovník

Usovič Mikhail

Usovič Michael je ... Čo je Usovič Michael?
Usovič (Michael) - prekladateľ z nemeckého jazyka, začiatok devätnásteho storočia. Vydal knihu: "Hymnus Veľkoleposti Korintu a Atén" (Moskva, 1812).

Biografický slovník. 2000.