Usov Fedor - to ... Čo Usov Fedor?
Usov (Fjodor Nikolajevič, 1840-1888) - plukovník Ataman sibírsky kozácke vojsko, spisovateľ. O pôvode sibírskej kozáka, Úsov, po absolvovaní kadetnej zbory, zasvätil jeho úradnej činnosti sibírsky kozácke armády; bol tajomníkom Západosibirianskych oddelení Imperial Ruskej geografickej spoločnosti. Jeho diela: "Správa o stave sibírskej kozáckej armády v roku 1876" (1877), "Štatistická opis sibírsky kozáckého hostiteľa" (Petrohrad, 1879); "Príručky o Siberian kozácke armády" (Tyumen, 1873), "Eseje o histórii Sibírske kozácke armády" ( "Akmola Provincial Gazette" pre 1882 1883) "chronologický bibliografia o udalostiach vzťahujúcich sa k histórii západnej Sibíri od roku 1465 do roku 1881"; "Historická skica západnej Sibíri v čase vlády cisára Alexandra II" (ďalej len "pamätnej knihy západnej Sibíri" na 1882) a počet článkov v časové vydania. St. nekrolog v "Historickom posla" (1888, č. 12).

Biografický slovník. 2000.