Biografický slovník

Ushakov Alexander Pavlovich

Ushakov Alexander Pavlovič je ... Čo je Ushakov Alexander Pavlovich?
Ushakov (Alexander Pavlovich, 1833 - 1874) - spisovateľ, mineralogista, známy umelec. Syn generálporučíka bol vychovaný v pagetovom zboru, slúžil v Železničnom záchrannom pluku Izmaylovský pluk, potom v ministerstve financií. Od útleho veku začal študovať prírodné vedy, najmä mineralógie a neskôr upútal pozornosť jeho štúdií a ruský grafitu mellitus v Rusku i v zahraničí, kde sa jeho meno často uvedená v "Vestníku Parížskej akadémie vied." Mineralogista N. I. Koshkarov sa tiež tešil z jeho objavov a smerov (pozri I. Shtilke "Na dielach Akadémie PW" v "Severnej Pchele", 1861). Napísal knihu "Drahé kamene v priemyslovom a mineralogickom vzťahu" (Petrohrad, 1862); pod jeho redaktorom boli zverejnené preklady "Kurzu všeobecnej mineralogie" Leymeri a "Základy mineralogie" Dr. Naumanna (Petrohrad, 1860). Bol považovaný za znalca scénickej tvorby a najmä choreografického umenia. Jeho články o balete, väčšinou s podpisom A.Pch, boli publikované v Golose, Sovremennom Slovo, Narodnoe Bogatstvo, Russkoy Scene, Petrohradskom letáku a ďalších.

Biografický slovník. 2000.