Encyklopedický slovník

Undulator žiarenia

Undulator žiarenia - to je ... Čo je undulator žiarenie?

undulator izluchenieizluchenie emitované nabité častice (napríklad elektróny), keď sa pohybujú pozdĺž zakrivené periodicky elektrického alebo magnetického poľa trajektórie (sínusový, špirály). * IZLUCHENIEONDULYATORNOE undulator žiarenie, emitované žiarenie nabité častice (napr., Elektróny), keď sa pohybujú pozdĺž zakrivené periodicky elektrického alebo magnetického poľa trajektórie (sínusový, špirály).

encyklopedický slovník. 2009.