Encyklopedický slovník

Nespočetná sada

Nespočetná množina je ... Čo je nespočetná sada?

nespočetný súbor pojmov teórie množín; Nekonečný súbor, ktorého kardinálnosť je väčšia ako sila počítateľnej množiny. Napríklad množina všetkých reálnych čísel je nespočítateľná množina. * * * UNABLE MULTIPURPOSE SET, pojem teórie množín; Nekonečný súbor, ktorého kardinálnosť je väčšia ako kardinálnosť počitateľnej množiny. Napríklad. , množina všetkých reálnych čísel je nespočetná množina.

encyklopedický slovník. 2009.