Uel je ... Čo je Uel?
U'el (vôľa Božia) (Ez 10,34) - analóg. Adiah, e.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.