Encyklopedický slovník

Súmraku stave

Súmraku stav - to je ... Čo je to za súmraku stav?

súmraku sostoyanievid zakalenia vedomia (od niekoľkých minút až niekoľko hodín), vyznačujúci sa tým, náhly nástup a ukončenie, poruchy orientácie v blízkom, oddelenie správanie sa pacientov spôsobené vplyv strachu, zlosť, halucinácie, bludy; v nasledujúcom - amnézia. * Súmrak SOSTOYANIESUMERECHNOE STAV pohľad zakalenia vedomia (od niekoľkých minút až niekoľko hodín), vyznačujúci sa tým, náhlemu začiatku a ukončenia, porušenie orientácia v okolí, oddelenie správanie sa pacientov spôsobené vplyv strachu, zlosť, halucinácie, bludy; v nasledujúcich prípadoch - amnézia ( pozri AMNESIA).

encyklopedický slovník. 2009.