Biografický slovník

Turbaba Dmitrij Petrovič

Turbaba Dmitrij Petrovič - A ... Čo je Turbaba Dmitrij Petrovič?
Turbaba (Dmitrij Petrovič) - chemik, sa narodil v roku 1863. Vyštudoval Charkovskú univerzitu. Od roku 1900 je profesorom anorganickej chémie na Tomskskom technologickom inštitúte. Hlavným funguje: "Materiály pre štúdium riešenie podľa mernej hmotnosti" ( "Proceedings of the Charkov Fyzikálno-chemickej spoločnosti" 1893 - diplomová práca) a "z oblasti katalýzy" ( "Bulletin of Tomsk Institute of Technology", 1901 - dizertačnej práce). Aj v 1887 - 1899 rokov publikované v "Proceedings of the Charkov Fyzikálno-chemická spoločnosť" nasledujúce experimentálne práce: "expanzia roztokov niektorých organických látok", "meranie Ebuliometricheskie", "Atsidimetriya a alkalimetriu" (táto práca sa vykonáva v spojení s IA Krasusskim ).

Biografický slovník. 2000.