Tsilpay je ... Čo je Zilpay?
Tsilf'ay (1 Kronická 8:. 20) - analógové. Adaia, v.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.